Ngoaigiaotre
Ngày cấp bằng:
8/9/11
Số km:
1,632
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Hà Nội
Nghề nghiệp:
Sinh viên Trường Học viện Ngoại Giao