ozone310's latest activity

  • ozone310
    ozone310 đã trả lời vào chủ đề [Funland] Ảnh ngày 30-04-1975.
    Phim tài liệu của NSUT Phạm Việt Tùng, Người đã từng giành giải thưởng nhà nước về phim tài liệu kháng chiến.
    • 38B427EE-F1AD-4F59-8564-CBB6806FEDC6.jpeg
Top