Phạm Xuân Hoàng

Cuộc sống giản dị, Cần có nhũng người bạn chân thành.
Muốn tìm tòi để hiểu biết về công nghệ.

Ca nhạc- Xe-Công nghệ
Nơi ở
Thanh Xuân- Hà Nội
Nghề nghiệp
Y tế- Dược

Chữ ký

Phạm Xuân Hoàng 0943 43 46 77
Top