Phamthai's Recent Activity

  1. Phamthai đã trả lời vào chủ đề [Funland] Xin ý kiến các cụ lão thành!.

    Ông già nhà cháu hồi trước bài trừ chung cư ghê lắm, sau 3 năm thuyết phục các cụ về ở, giờ tấm tắc khen, lại lẩu sao không quyết sớm....

    24/8/19 lúc 11:11
  2. Phamthai đã trả lời vào chủ đề [Funland] Vợ đòi ly hôn, có nên bỏ?.

    80% có người mới! Vote giải tán!

    18/8/19