PhễuKFC

BT girl&money
Nơi ở
Hà Nội
Nghề nghiệp
Bán nước bọt& buôn lậu.

Chữ ký

"Trăm năm lòng mãi dặn lòng
Cuộc đời như nước xuôi dòng mà trôi"

Người theo dõi

Top