Phủ Lý
Ngày cấp bằng:
10/11/10
Số km:
460
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Nơi ở:
Đâu đó loanh quanh Hà Nội
Nghề nghiệp:
Buôn Thúng Bán Mẹt