phuong_hoang007

chang co mje ge

xe dep..djen thoaj dep...gaj dep...cu kaj ge dep la thjk
Nơi ở
cõi thiên thai
Site ảnh
www.henantrua.vn/phuong_hoang007
Nghề nghiệp
nội thất

Liên hệ

Yahoo! Messenger
phuong_hoang007

Chữ ký

Người ta vá áo bằng kim...!còn bạn sẽ vá con Tim băng gì...>:D<
Top