quancan's Recent Activity

 1. quancan đã trả lời vào chủ đề [Funland] Xin mánh dỡ lệnh "cấm vận"?!?!?!.

  ................TND

  25/4/17 lúc 14:43
 2. quancan đã trả lời vào chủ đề [Funland] Nguy hiểm quá, cụ mợ nào rành về it xem giúp có phải cắt ghép không ?.

  ..............còn tỏ ra nguy hiểm

  21/4/17 lúc 17:09
 3. quancan đã trả lời vào chủ đề [Funland] Giờ nhiều mợ 33 chưa chồng mà vẫn chất nhỉ?.

  Bà ngoại à

  21/4/17 lúc 15:11