QuangXoanTroc's Recent Activity

  1. QuangXoanTroc đã trả lời vào chủ đề BRL 392: Tháng 9 nhiều cuộc chơi, Hải Dương Sinh nhật, lại thời đua xe (VOC 2019).

    Em vào nốt theo đoàn.

    17/9/19 lúc 07:37
  2. QuangXoanTroc đã trả lời vào chủ đề BRL 392: Tháng 9 nhiều cuộc chơi, Hải Dương Sinh nhật, lại thời đua xe (VOC 2019).

    Em tranh thủ đặt cốc.

    16/9/19 lúc 16:24