queenbee

Chữ ký

Tìm đâu ra những cảm giác bình yên..
- Để phá tan cái cơn điên đang hành hạ????
Top