RUỒI TRÂU
Lái lần cuối:
10/9/19
Ngày cấp bằng:
6/12/07
Số km:
410
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Tầng mây thứ 18

RUỒI TRÂU

Không sợ MỆT, không sợ MỎI, chỉ sợ MỀM 13/8/15

RUỒI TRÂU được nhìn thấy lần cuối:
10/9/19