Rượu Vang Ngon's Recent Activity

 1. Rượu Vang Ngon đã trả lời vào chủ đề [Funland] Em đã chính thức khiếu nại lên các Chã.

  Chuẩn! :D:D:D. À quên, tàu nô cái đầu mày :D:D:D

  16/5/19
 2. Rượu Vang Ngon đã trả lời vào chủ đề [Funland] Em đã chính thức khiếu nại lên các Chã.

  Thế tôi thế nào? Tôi bàn chuyện chính trị vi phạm quy định khiếu nại gì:D:D:D

  16/5/19
 3. Rượu Vang Ngon đã trả lời vào chủ đề [Funland] Em đã chính thức khiếu nại lên các Chã.

  Nick này cố chấp quá, đã sai còn cãi cố, tội chồng thêm tội :D:D:D

  16/5/19
 4. Rượu Vang Ngon đã trả lời vào chủ đề [Funland] Em đã chính thức khiếu nại lên các Chã.

  Em vẫn ủng hộ tàu chống mỹ, 2 thằng suy yếu thế giới nhờ :D:D:D

  16/5/19
 5. Rượu Vang Ngon đã trả lời vào chủ đề [Funland] Em đã chính thức khiếu nại lên các Chã.

  Ủng hộ lão chấn chỉnh lại trật tự diễn đàn! ;));));)). Phải mạnh tay với thành phần phá rối :D:D:D

  16/5/19
 6. Rượu Vang Ngon đã trả lời vào chủ đề [Funland] Em đã chính thức khiếu nại lên các Chã.

  Lão Cốc San đâu vào phản biện nè :D:D:D

  16/5/19
 7. Rượu Vang Ngon đã trả lời vào chủ đề [Funland] Em đã chính thức khiếu nại lên các Chã.

  Tình hình rất tình hình :D:D:D. Con bò nó kiện con trâu, vì con trâu ăn cỏ của con bò :D:D:D

  16/5/19