taylaigia's Recent Activity

  1. taylaigia đã trả lời vào chủ đề [Funland] Phụ nữ sau ly hôn !.

    Chuẩn cụ ơi, đc thời gian đầu, thấy tự do, k bị cấm đoán đi sớm về muộn, sau chuyển thành họ Hà thiên lộn hết...

    15/10/19 lúc 16:56
  2. taylaigia đã trả lời vào chủ đề [Funland] Vẫn là văn hoá xếp hàng, có những ông học gần hét đời vẫn chưa thuộc ....

    Loại này mà tham gia giao thông em đảm bảo với các cụ chen lấn, sai làn, điền vào chỗ trống..phải cực luôn, con lợn quê.

    15/10/19 lúc 16:52