thaptothanh13

Chữ ký

Chẳng lẽ đất nước mang hình dấu hỏi
Để chúng mình cứ phải hỏi tại sao?

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top