Tom80's Recent Activity

  1. Tom80 đã trả lời vào chủ đề Thảo luận Mức tiêu hao nhiên liệu của OUTLANDER 2.0.

    So với các xe tương đương thì ít hơn cụ ạ.

    13/12/19 lúc 12:02
  2. Tom80 đã trả lời vào chủ đề Thảo luận Mức tiêu hao nhiên liệu của OUTLANDER 2.0.

    Mua SUV thì coi xăng như lavi cho nhẹ nợ. Với Out 2.0: Chạy phố: vắng 8l, bình thường 10 - 12l, tắc hay khởi động buổi sáng thì đừng có...

    12/12/19 lúc 10:37