tptitoe

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • em qua chỗ cửa hàng giới thiệu sản phẩm của bên bác hỏi nước cất, họ lại chỉ ra mấy hàng bán lẻ bên cạnh. Ra cửa hàng bên cạnh thì nó hút từ cái can 50L ra can 10L cho em nên cũng chả biết là nước của nhà máy hay nước bể nhà nó :D
    Cháu muốn bún chả cụ 1ly mà tìm mãi không thấy cụ trong bai của cháu! Cụ Comment đi để cháu còn mời cụ rượu!
    Phương + Thần Đèn đang mời anh em VIT tụ tập 10h sáng nay. Cụ đi được không? Em đang chuẩn bị đi đây
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top