Trang Moon

Biết chết liền.

Tụ tập, chơi bời
Nơi ở
Hoàng Mai, Hà Nội
Nghề nghiệp
Kinh Doanh

Chữ ký

Tập nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của concept, bạn sẽ nhận ra cuộc đời đang nói với mình rất nhiều điều

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top