Trục
Ngày cấp bằng:
1/11/08
Số km:
7,681
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Hà Nội: 0915899838
Nghề nghiệp:
Điện Lạnh - Cơ Điện