Trục
Ngày cấp bằng:
1/11/08
Số km:
6,990
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Nơi ở:
Hà Thành
Nghề nghiệp:
Giải pháp thiết bị ngành nước, ngành điện lạnh