UAZ
Ngày cấp bằng:
29/6/06
Số km:
2,916
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Giới tính:
Nam
Sinh nhật:
Tháng mười 2
Nơi ở:
21° 1'35.86"N 105°48'37.54"E

UAZ

Chã!, Nam, đến từ 21° 1'35.86"N 105°48'37.54"E

Whatever you do, if you do it hard enough you’ll enjoy it. The important thing is to work and work hard. 13/8/15