V

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • Về chương trình Dìn Phàn Sáng, do không biết có thể sắp xếp thời gian để gặp lần nữa trước khi đóng góp cho OTV không, nên khả năng là đề nghị cụ chuyển khoản ủng hộ vào TK của Citycar:
  - TK vietcombank: Trần Anh Tuấn
  - Số TK: 0011001542579
  - ĐT liên hệ: 0904 337 887 (vui lòng call hoặc sms sau khi chuyển khoản thành công!)
  Hẹn gặp cụ lần sau nhé, tiếc quá không được gặp cụ
  Về chương trình Dìn Phàn Sáng, do không biết có thể sắp xếp thời gian để gặp lần nữa trước khi đóng góp cho OTV không, nên khả năng là đề nghị cụ chuyển khoản ủng hộ vào TK của Citycar:
  - TK vietcombank: Trần Anh Tuấn
  - Số TK: 0011001542579
  - ĐT liên hệ: 0904 337 887 (vui lòng call hoặc sms sau khi chuyển khoản thành công!)
  Hẹn gặp cụ lần sau nhé, tiếc quá không được gặp cụ
  Về chương trình Dìn Phàn Sáng, do không biết có thể sắp xếp thời gian để gặp lần nữa trước khi đóng góp cho OTV không, nên khả năng là đề nghị cụ chuyển khoản ủng hộ vào TK của Citycar:
  - TK vietcombank: Trần Anh Tuấn
  - Số TK: 0011001542579
  - ĐT liên hệ: 0904 337 887 (vui lòng call hoặc sms sau khi chuyển khoản thành công!)
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top