VODKAMAN's Recent Activity

 1. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Mời các cụ mợ chén chiều ạ:)

  18/6/19 lúc 15:56
 2. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Rót và đặt:)

  17/6/19 lúc 13:12
 3. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Thảo luận GARA ESCAPE - Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe - Sixteen edition.

  Cám ơn cụ. Mời cụ chén rượu ạ:)

  17/6/19 lúc 11:40
 4. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Em xếp chén chiều ạ:)

  16/6/19 lúc 16:58
 5. VODKAMAN attached a file to the thread Thảo luận GARA ESCAPE - Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe - Sixteen edition.

  Xe em bị lỗi vi sai cầu sau.Chả là em chuẩn bị lắp lại trục các đăng, nhưng khi thử thì cái đầu nối trục cầu này quay mà láp sau không...

  img-20190615-092008.jpg 16/6/19 lúc 10:16
 6. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Em rót rượu sáng ạ:)

  16/6/19 lúc 09:48
 7. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Mời các cụ chén chiều:)

  14/6/19 lúc 16:42
 8. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Em rót mời các cụ mợ chén rượu ạ:)

  13/6/19 lúc 14:23
 9. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Em xếp chén sáng:)

  13/6/19 lúc 08:21
 10. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Rượu về, em lại tiếp tục rót ạ:)

  12/6/19
 11. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Em đặt chén sáng.

  12/6/19
 12. VODKAMAN đã trả lời vào chủ đề Chi hội BRL 390: Hướng về Sinh nhật OF lần thứ XIII ngày 9.6.2019.

  Em xếp chén.

  11/6/19