Vvtvvt's Recent Activity

  1. Vvtvvt attached a file to the thread [Funland] Tìm thân nhân Liệt sỹ..

    [IMG] [IMG] Gia đình em cũng vừa tìm được mộ bác ruột là liệt sỹ hy sinh năm 69.Sau 50 năm gia đình đã may mắn nhận được thông tin...

    374e04d5-abc9-41bd-8adb-a36cd9812006.jpeg 8dd888f8-f302-49b9-b1db-3502faaf9f5d.jpeg 13/9/19