WatermanEdson

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Hi cụ, hiện tại cụ đang dậy ở trường liên kết nào: IBD kinh tế quốc dân, HV Ngân hàng, ..? F1 nhà e đã đỗ vào IBD nghành TCNH, khoa này liên kết với ĐHTH West of England (UWE), Vương quốc Anh. Cụ có thông tin gì có thể chia sẻ với e : chất lượng giảng dạy, thư viện khoa, số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn, thời gian SV tốt nghiệp xong apply đc việc làm, số lượng SV apply đc vào tập đoàn đa quốc gia...Trân trọng
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top