1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)
Xe_om_day
Lái lần cuối:
20/6/19 lúc 17:08
Ngày cấp bằng:
28/6/12
Số km:
527
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào

Xe_om_day

Xe_om_day được nhìn thấy lần cuối:
Đang xem thớt Khoe nhà mình (tầng 1), 20/6/19 lúc 17:08