Permalink for Post #3

Thớt đã tạo: Em bị lừa mua ốp bô liberty nhận tiền xong không gửi hàng :( các bác ở xa cảnh giác!