Permalink for Post #26

Thớt đã tạo: em nhờ các cụ tư vấn sub gầm với loa treble ạ!