Permalink for Post #19

Thớt đã tạo: E ở HN, Làm sao để e ra gặp Đàn VIT nhà mình ợ?