Permalink for Post #32

Thớt đã tạo: ::: Chứng khoán 2009 - Phần 32 - Cầu vượt, ước thành