Permalink for Post #22

Thớt đã tạo: Xe em nó rung quá, cảm giác cứ như xe máy dầu!