Permalink for Post #9

Thớt đã tạo: Đừng đùa với ba đỉnh Tà Xùa. Có một đại dương mây lưng chừng trời.