Permalink for Post #3

Thớt đã tạo: Em nhờ các Đại cao thủ cho ý kiến về CB 1100 2017, Triump T120,T100 và W800