Permalink for Post #20

Thớt đã tạo: Chứng khoán 2008 - Phần 7 - "Trong muôn vàn gian khó còn đó những cơ hội"