1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)

Permalink for Post #14

Thớt đã tạo: Mũ bảo hiểm chất lượng cao cho PKL có phải là AGV, NOLAN, Shoei, Arai