Permalink for Post #429

Thớt đã tạo: Các bác đã đi vespa gts nhập và việt cùng chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến nhé