Permalink for Post #7

Thớt đã tạo: Tại sao mua xe PKL trong Nam thường rẻ hơn ngoài Bắc ?