Permalink for Post #6

Thớt đã tạo: Có nên lên Z400 không các cụ?