1. [Thông báo] Diễn đàn tạm thời bảo trì từ 0h00 đến 03h00 ngày 13/11/2019. Mong cụ mợ thông cảm.

Permalink for Post #3

Thớt đã tạo: Lý Sơn - em xin thôg tin các cụ có kinh nghiệm :D