Permalink for Post #12

Thớt đã tạo: E cao 1.6m nhờ các cụ ạ