Permalink for Post #13

Thớt đã tạo: E cao 1.6m nhờ các cụ ạ