Permalink for Post #17

Thớt đã tạo: E cao 1.6m nhờ các cụ ạ