Permalink for Post #1

Thớt đã tạo: cho em hỏi 1m85 ngồi con này được không?