1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)

Permalink for Post #150

Thớt đã tạo: Em nhờ các Đại cao thủ cho ý kiến về CB 1100 2017, Triump T120,T100 và W800