1. [Thông báo] Diễn đàn tạm thời bảo trì từ 0h00 đến 03h00 ngày 13/11/2019. Mong cụ mợ thông cảm.

Permalink for Post #13

Thớt đã tạo: Sử dụng làn khẩn cấp