1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)

Permalink for Post #1409

Thớt đã tạo: Toi rồi, mất hồ sơ gốc, các bác cấp cứu phát!