Permalink for Post #145

Thớt đã tạo: Em nó sắp thành diễn viên rồi, ông giáo ạ !