Permalink for Post #146

Thớt đã tạo: Em nó sắp thành diễn viên rồi, ông giáo ạ !