Permalink for Post #6

Thớt đã tạo: Xe PKL nào tốt nhất trong tầm 1 tỷ nhỉ?