Permalink for Post #9

Thớt đã tạo: Xe PKL nào tốt nhất trong tầm 1 tỷ nhỉ?