Permalink for Post #7

Thớt đã tạo: Đĩa phanh dày hơn có ảnh hưởng gì không các cụ?