Permalink for Post #8

Thớt đã tạo: 30 tuổi, đang có ý định đầu tư chứng khoán. Mong cccm giúp đỡ.